De Verborgen Kracht

Hartelijk welkom op de website van De Verborgen Kracht.

De Verborgen Kracht is een jeugd-ggz organisatie die op professionele wijze hulp verleent aan ouders, kinderen en jongeren die in hun leven zijn vastgelopen.

Wij bezitten gespecialiseerde kennis en hebben ervaring met het begeleiden en behandelen van gezinnen waar sprake is van (tijdelijke) psychische/psychiatrische beperkingen en moeiten. Bij ons kunt u terecht wanneer u hulpvragen hebt over thema’s als bijvoorbeeld: autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, angst-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.

Wij gaan uit van de (verborgen) kracht(en) van ouders, kinderen en jongeren. Met de verborgen kracht bedoelen we de mogelijkheden, talenten die wel in aanleg aanwezig zijn, maar door de problemen niet tot hun recht komen. Hierbij betrekken we het hele gezinssysteem om tot de gewenste resultaten te komen.

Graag leggen we dit aan u uit in "onze visie”.